ONNEA VALMISTUNEELLE

Muistathan kiittää myös itseäsi omista saavutuksista!

Tänään sain kiitollisuudella vastaanottaa todistuksen LCA® Psykologisen joustavuuden Coach – koulutuksen suorittamisesta ja pääsen tuomaan uudet opit tuleviin valmennuksiin. 

Mitä on psykologinen joustavuus?

Se tarkoittaa kykyä toimia eri tilanteissa tietoisesti, läsnä ja avoimesti.  Se on myös kykyä sopeuttaa ja muokata omaa käyttäytymistään tilanteiden ja olosuhteiden mukaisesti omien arvojen pohjalta.

Työskentelyn tärkein päämäärä on auttaa valmennettavaa elämään elinvoimaista ja merkityksellistä elämää. Toinen päämäärä on opettaa taitoja, jotka auttavat käsittelemään uudella ja joustavammalla tavalla psykologisia esteitä arvojen toteuttamisen tiellä. Näitä esteitä voivat olla epämiellyttävät ajatukset ja tunteet. Silloin niillä on vähemmän vaikutusvaltaa, ja sinun on helpompi toteuttaa itsellesi tärkeitä tekoja ja tavoitteita, ja kokea elämä mielekkääksi.

Milloin psykologista joustavuutta tarvitaan?

Psykologista joustavuutta tarvitaan silloin, kun tilanne vaatii kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja kohdata haasteita. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

  • Stressaavat tai uudet tilanteet kuten uusi työpaikka, työstressi tai läheisen sairastuminen.
  • Muutokset elämässä kuten elämäntapojen tai perheenlisäyksen myötä tapahtuvat muutokset.
  • Epämiellyttävät kokemukset kuten pelko, epävarmuus, ahdistus, masennus tai häpeä.
  • Epävarmuus, jolloin voit löytää uusia tapoja ratkaista ongelmia ja kohdata haasteita sekä niiden myötä selviytyä epävarmuudesta.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia viitekehyksenä

Psykologinen joustavuus pohjautuu hyväksymis -ja omistautumisterapiaan (HOT), joka on kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus. Koulutusohjelma perehdyttää psykologisen joustavuuden kuuteen eri osataitoon, joiden kautta voidaan tutkitusti lisätä psykologista hyvinvointia. Sitä käytetään yhä enemmän myös urheiluvalmennuksessa, työelämän coachingissa, terapiassa ja kasvatuksessa.

Osa-alueet ovat:

  • Arvot: tunnistaa itselle tärkeimpiä asioita
  • Omistautuminen: omistautua sekä sitoutua entistä lujemmin ja samalla joustavammin itselle tärkeisiin arvopohjaisiin tavoitteisiin
  • Läsnäolo: oppia olemaan enemmän läsnä nykyhetkessä
  • Havainnointi: oppia irrottautumaan haitallisista minä -käsityksistä sekä oppia taitoja nähdä itsensä paikkana erilaisille kokemuksille samaistumatta niihin
  • Hyväksyminen: kohdata vaikealta tuntuvia kokemuksia sekä tilanteita, jotka ovat esteenä tavoitteenmukaiselle toiminnalle
  • Mielen kontrollin heikentäminen: vähentää mielen kontrollia sekä säännönohjaamaa käyttäytymistä

Olet lämpimästi tervetullut valmennukseen!